Search
  • Pirita Virtanen

Sovittelutapahtuma 10.10. Rebecca Westerfieldin kanssa Wintergardenissa oli menestys!

Updated: Oct 21, 2019

Sovittelutapahtuma "Insights and Advice from Leading Practitioners in Mediation" - oli menestys!

Lähes 100 osallistujaa yrityksistä ja vakuutusyhtiöistä keskusteli sovittelun hyödyistä kaikille sekä jakoi kokemuksia ja neuvoja suomalaisten yritysten sovitelluista tapauksista sekä kansainvälisesti merkittävistä tapauksista.

Tapahtuman pääpuhujana oli Yhdysvaltojen yksi johtavista sovittelijoista, yksi harvoista kansainvälisesti menestyneistä naissovittelijoista ja yksi ensimmäisistä kaupallisten riitojen sovittelijoista ylipäätään, Rebecca Westerfield. Rebecca on myös JAMSin eli maailman suurimman sovittelupalvelujentarjoajan hallituksen jäsen. Rebecca kertoi neuvoja tuhansista sovittelemistaan erimielisyyksistä.

Lisäksi Nokian kaikista oikeudenkäynneistä vastaava johtaja Eeva Hakoranta, Ifin vaikeita erimielisyyksiä hoitavan tiimin johtaja Rauna Irjala, Ifin kansainvälisiä cleimejä Lontoossa hoitava Mike Freeman sekä Wärtsilän johtava lakimies Ralf Lindbäck kertoivat osallistujille sovitteluneuvoja ja jakoivat kokemuksiaan sovittelusta.

Kerroin myös itse muun muassa yli 3 miljardin euron vahingonkorvaustapauksesta, jonka sovittelin Yhdysvaltojen johtavan sovittelijan ja kansainvälisesti merkittävän sovittelijan Daniel Weinsteinin kanssa.


In English:


Mediation event "Insights and Advice from Leading Practitioners in Mediation" was a success!


Almost 100 general counsel, senior lawyers and insurance professionals discussed benefits of mediation for all and shared insights and advice of mediated cases of Finnish companies and some of the largest cases internationally.


Event's main speaker was one of leading mediators from the US, a successful mediator internationally and one of the first commercial mediators overall, Rebecca Westerfield. Rebecca is also a board member of JAMS, the largest commercial mediation provider in the world. Rebecca shared insights from thousands of cases she has mediated.


Our panel included Nokia's Senior VP, General Counsel of Nokia Technologies and Head of Litigation and IP at Nokia, Eeva Hakoranta, If's Head of Complex and International Claims, Rauna Irjala, If's International Claims Manager from London, Mike Freeman, and Wärtsilä's Managing Counsel, Asset, Dispute & Trade Management, Ralf Lindbäck.


I also shared insights, e.g., from mediation of a 3-billion-euro damages case, which I mediated with the leading mediator in the U.S. and a pre-eminent mediator internationally, Daniel Weinstein.


© Private Mediator Oy.

151 views0 comments

Recent Posts

See All