top of page
Search
  • Writer's picturePirita Virtanen

Mitä sovittelu on? - Paras tapa päättää erimielisyys

Updated: Oct 14, 2019


MITÄ SOVITTELU ON?


Sovittelu on yritykselle yleensä paras tapa päättää erimielisyys. Sovittelua ei kuitenkaan käytetä kaupallisten erimielisyyksien ratkaisuun Suomessa.


Sovittelu on vaihtoehtoinen tapa päättää erimielisyys verrattuna osapuolten välisiin neuvotteluihin ja välimiesmenettelyyn/oikeudenkäyntiin.


Sovittelu on vapaamuotoinen ja vapaaehtoinen prosessi, jossa neutraali kolmas osapuoli (=sovittelija) auttaa osapuolia päättämään riidan. Sovittelu (sellaisena kuin minä sitä sovellan) on avusteista neuvottelua, jossa osapuolet voivat neuvotella parhaan mahdollisen sopimuksen oikeudenkäynnin välttämiseksi mahdollisimman vähäisin kustannuksin ja mahdollisimman lyhyessä ajassa.


Yli 95 % sovittelemistani erimielisyyksistä on sovittu.


MIKSI KUUNTELISIT JUURI MINUA SOVITTELUSTA?


Minulla on eniten kokemusta vaikeiden ja intressiltään merkittävien erimielisyyksien sovittelusta Pohjoismaissa.


Olen sovitellut useita 100 miljoonan - 3 miljardin erimielisyyksiä yhdessä Yhdysvaltojen johtavan sovittelijan ja kansainvälisesti yhden tunnetuimmista sovittelijoista, Daniel Weinsteinin kanssa. Vastaavaa kokemusta on käytännössä mahdoton saada: Yhdysvallat on ainoa kehittynyt sovittelumarkkina kaupallisissa erimielisyyksissä, Daniel Weinstein on Yhdysvaltojen johtava sovittelija ja ainoa merkittävä sovittelija, jolla on tiimi.


Olen myös ainoa Pohjoismaista, joka on sovitellut JAMS:illa eli maailman suurimmalla sovittelupalvelujen tarjoajalla. Olen sovitellut JAMS:illa yli 30 kaupallista erimielisyyttä. Esimerkiksi rakennus- ja insinööririitoja, vakuutusriitoja, erilaisia sopimusriitoja, IPR-riitoja, omaisuusriitoja ja erilaisia pankkipuolen riitoja.


Tein myös toisen oikeustieteenmaisterin tutkintoni sovittelusta ja neuvottelutaidoista Harvard Law Schoolissa. Olen ainoa Suomesta, joka on tehnyt Harvardissa tutkinnon erikoistuen näihin taitoihin.


Sovittelun lisäksi minulla on mittavaa kokemusta riidanratkaisusta. Edustin päämiehiä Suomen yhdessä suurimmassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä 7 vuoden ajan (asfalttikartelli) ja monissa muissa merkittävissä oikeudenkäynneissä, tein tuomioistuinharjoittelun EU:n tuomioistuimessa Luxemburgissa ja tein pro bono –työtä Martti Ahtisaaren rauhansovitteluorganisaatio CMI:lle.


MIKSI SOVITTELISIT YRITYKSESI ERIMIELISYYDEN?


Sovittelu on yritykselle yleensä paras tapa päättää erimielisyys. Siinä yhdistyvät neuvottelun ja välimiesmenettelyn parhaat puolet, mutta eivät huonoimmat. Sovittelussa yritys voi neuvotella parhaan mahdollisen sopimuksen oikeudenkäynnin tai välimiesmenettelyn välttämiseksi - mahdollisimman pienin kustannuksin ja mahdollisimman lyhyessä ajassa.


MIKÄ OVAT SOVITTELUN HYÖDYT? ERITYISESTI VERRATTUNA OSAPUOLTEN VÄLISIIN NEUVOTTELUIHIN, VÄLIMIESMENETTELYYN JA OIKEUDENKÄYNTEIHIN?


Mikäli asia soviteltaisiin, yritys


1) säästäisi oikeudenkäyntejä edeltäviin pitkiin neuvotteluihin kuluvat sisäiset resurssit ja kalliit oikeudenkäyntikulut (vuosia kestävissä oikeudenkäynneissä/välimiesmenettelyissä ja pitkissä neuvotteluprosesseissa kasvavat merkittäviksi),


2) asia ratkaistaisiin lähtökohtaisesti yhdessä päivässä (verrattuna pitkiin neuvotteluprosesseihin ja vuosia kestäviin oikeudenkäynteihin/välimiesmenettelyihin) ja


3) ratkaisun sisältö olisi yrityksen päätettävissä. Ratkaisuvaltaa ei siten anneta ulkopuoliselle kolmannelle (kuten tuomoistuinprosessissa ja välimiesmenettelyssä) vaan ratkaisuvalta säilyy osapuolilla.


Sovittelu on siten erinomainen tapa hallita oikeudenkäynteihin liittyvää kuluriskiä ja riskiä ratkaisun sisällöstä. Samaten yritysten väliset suhteet ja julkisuuskuva pysyvät hyvinä. Kaikki säilyy luottamuksellisena.


Yli 95 % sovittelemistani erimielisyyksistä on sovittu. Sovittelu kestää yleensä yhden päivän.


MITEN SAAT ERIMIELISYYDEN SOVITTELUUN?


Paras tapa saada asia sovitteluun on kutsua kaikki osapuolet ja heidän lakimiehensä saman pöydän ääreen kuuntelemaan sovittelijaa siitä, mitä sovittelu on ja mitä hyötyä sovittelusta olisi juuri heidän tapauksessaan. On tärkeää, että kaikki osapuolet ovat läsnä yhtä aikaa ja sovittelija kertoo osapuolille sovittelusta. Tapaamisen jälkeen osapuolet voivat vapaasti valita, haluavatko he sovitella, neuvotella vai mahdollisesti nostaa kanteen välimiesoikeudessa tai tuomioistuimessa.


Italiassa vastaava menettely on vähentänyt oikeudenkäyntejä esimerkiksi rakennusriidoissa lähes 50 %. Tämän tarkoittaa karkeasti 50 % säästöä oikeudenkäyntikuluissa.Lämpimin terveisin,

Pirita Virtanen

Mediator, Founder & CEO / Private Mediator Oy Harvard Law School (LL.M.), University of Turku (LL.M.) +358 40 7766476 / pvirtanen(at)privatemediator.fi Private Mediator - Ending Disputes www.privatemediator.fi© Private Mediator Oy.

417 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page