Search
  • Pirita Virtanen

Neuvotteluworkshop 30.9. kaikkien tuomioistuinten presidenteille ja tuomioistuinviraston johtajalle

Updated: Oct 21, 2019

Koulutin kaikkien tuomioistuinten presidenttejä ja tuomioistuinviraston uutta johtajaa neuvottelutaidoissa 30.9.2019.


Järjestämäni neuvottelukoulutukset eli neuvotteluworkshopit ovat uniikkeja: Yhdistän workshoppiin tärkeimmät asiat paitsi Harvardista myös maailman suurimmalta sovittelu- ja neuvottelupalvelujen tarjoajalta JAMS:ilta sekä Yhdysvaltojen johtavalta sovittelijalta Daniel Weinsteinilta ja Martti Ahtisaaren rauhansovitteluorganisaatio CMIstä oppimani. Olen ainoa Pohjoismaista, joka on sovitellut JAMSilla. Olen myös ainoa Suomesta, joka on tehnyt Harvardissa tutkinnon neuvottelu- ja sovittelutaidoista. Neuvotteluworkshopit ovat aina osittain strukturoituja yrityksen tarpeisiin ja ne voidaan tehdä myös täysin yrityksen tarpeita vastaaviksi.


In English:


I trained presidents of all Finnish courts and the director of the new court ministry, responsible, e.g., for development of Finnish courts, on negotiation skills on September 30th.© Private Mediator Oy.

94 views0 comments

Recent Posts

See All

Private Mediator Ltd.

Phone: +358 40 7766476

E-mail: pvirtanen@privatemediator.fi

Web: www.privatemediator.fi

© 2021 Private Mediator Ltd. All Rights Reserved.